La celebració del nostre 175 aniversari és la celebració de la llarga continuïtat d’una vocació creativa. Un fet singular per sí mateix i que situa a Bagués-Masriera com una de les trajectòries empresarials joieres més llargues del món.

I és també l’expressió neta de la nostra manera de mantenir un diàleg permanentment renovat amb la societat. Diàleg fonamentat ens els valors de rigor, honestedat, esforç, autenticitat i amor a la feina ben feta. Valors que troben el seu equilibri en les complicitats compartides d’un equip cohesionat. Són 175 anys també de culte a la nostra ànima de mantenidors d’allò que s’anomenen “Métiers d’Art”.

També internacionalment essent exponents en els diferents mercats d’aquest segment creador que s’identifica per una manera pròpia de fer. Però, per damunt de tot, aquest 175 aniversari de Bagués-Masriera ho és d’una sensibilitat apassionada per crear joies, cercant obstinadament en la perfecció la seva raó de ser, i en una mirada plena d’il·lusió el significat de la seva existència.